İçeriğe geç

ABC İlkyardım Eğitim Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel
ABC İlkyardım Eğitim Merkezi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel ABC İlkyardım Eğitim Merkezi
abc-ilkyardim-egitimi-once_insan
T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel ABC İlkyardım Eğitim Merkezi

İLKYARDIM SERTİFİKASI GÜNCELLEME EĞİTİMİ:

Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 21 – “…..İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”
Yenileme Eğitimleri sonunda; mevcut sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl uzatılacak olup, ilkyardımcı kimlik kartları yenilenecektir.

İLKYARDIM YENİLEME EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI;
1) Genel ilkyardım bilgileri,
2) Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
3) Temel yaşam desteği,
4) Kanamalarda ilkyardım,
5) Yaralanmalarda ilkyardım,
6) Yanık, Donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım,
7) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
8) Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
9) Zehirlenmelerde ilkyardım,
10) Hayvan ısırmalarında ilkyardım,
11) Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
12) Boğulmalarda ilkyardım,
13) Hasta/yaralı taşıma teknikleri,

NOT: Yukarıda belirtilen 13 madde, İlkyardım Eğitiminde işlenilen konuların ana başlıklarıdır.
Temel İlkyardım (16 saat) Eğitimlerimizdeki konular olup, sadece uygulamalar da zaman biraz daha kısa sürelidir.
(Eğitim Konuları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan konulardır.)

abc-ilkyardim-egitimi-once_insan