T.C. Sağlık Bakanlığı
Özel ABC İlkyardım Eğitim Merkezi

EĞİTİCİ SERTİFİKASI GÜNCELLEME EĞİTİMİ:

Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 21 – “…..İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”
Yenileme Eğitimleri sonunda; mevcut sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl uzatılacak olup, ilkyardımcı kimlik kartları yenilenecektir.

abc-ilkyardim-egitimi-once_insan